Home

Dokumentumismeret

Dokumentumismeret Az ábra könyvein látható számoknak mi a jelentése? Mi a Cutter-szám [kátter]? Milyen más néven szokták még ezt említeni? Hogyan kapnak Cutter-számot egy szerző különböző művei? Mi az ETO? Lehet-e két könyv ETO jelzete azonos? Mit jelent a szerző szerinti katalógus? Mi a helyzet a többszerzős könyvek. DOKUMENTUMISMERET A dokumentum fogalma és fő típusai Könyvtári szempontból dokumentumnak nevezünk minden olyan információhordozót, amely az adatokat rögzítve tartalmazza. A nem rögzített információkka

DOKUMENTUMISMERET. A dokumentum fogalma és fő típusai. A ..

 1. Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Ajánlás Ez a prezentáció a Jedlik Oktatási Stúdió Informatikai ismeretek a 9-10. évfolyam részére és az Informatika szóbeli érettségi közép- és emelt szinten című könyvéhez készült www.jos.hu Ajánlás Ez a prezentáció a Jedlik Oktatási Stúdió Informatikai ismeretek a 9-10. évfolyam.
 2. © 2020. Széchenyi István Egyetem - Minden jog fenntartva. 9026 Győr, Egyetem tér 1. Tel.: +36 (96) 503 400 E-mail: sze##kukac##sze.hu Weblap készítés.
 3. DOKUMENTUMISMERET - IDŐSZAKI és EGYÉB KIADVÁNYOK A rendszeres időközönként, azonos címmel megjelenő dokumentumok az időszaki kiadványok. Pl.: a napilapok,hetilapok,folyóiratok,évkönyvek Gyorsabb a reagálása és egyben az avulása is. Fejléc,kolofón,hasábos tördelés,ISSN-szám,nem kölcsönözhető,régebb
 4. Dokumentumismeret A dokumentum az ismereteket rögzítő információhordozó. Pl.: könyv, folyóirat, napi és hetilapok, filmszalag, CD és DVD. A kezdetben kézírással készültek például a kódexek. Johannes Gutenberg találmánya a nyomda. Ennek segítségével már gyorsabb és nagyobb mennyiségben terjedt az információ. A Thomas Alva Edison által szabadalmaztatott fonográf.
 5. dennapi életben, technikai lexikonok, szótárak, barkács- és hobbikönyvek, technikai.

dokumentumismeret.pdf konyvtarhasznalat.pdf: Elmélet (Általános informatikai alapismeretek, fogalmak) Bevezetés az informatikába. elm.pdf. bevinfo.pdf. Adatbázis-kezelés: adat.pdf: Érettségizőknek: Segítség az emelt szintű szóbeli vizsgához! Segítség a középszintű szóbeli vizsgához Könyvtár- és dokumentumismeret; Információs társadalom. Ebbe a témakörbe tartozik a számítástechnika történet, a kommunikáció, az informatikai alapfogalmak (adat, információ, stb.), az ergonómia, a netikett, a szerzői és más jogi kérdések. Informatikai alapismeretek - Hardve KÖNYV A könyvtárak meghatározó dokumentumtípusa a könyv, ami az írásos dokumentumok nyomtatott csoportjába tartozik. A könyv írásjelekkel rögzíti azokat a szellemi alkotásokat, amelyeket szeretnénk megőrizni és terjeszteni. A hagyományos könyv két részből áll: könyvtest Mintaprogram egy nem formális verseny szolgálatában. könyvtárhasználati ismeret. dokumentumismeret - Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza - dokumentumismeret: Lásd vagy: dokumentalisztika: dokumentum: könyvtártudomán

Dokumentumismeret

Hulladékgazdálkodás és megújuló bioenergia (Támop-4.1.1.C-12/1 I KONV - 2012-0018) Idegen nyelv. Képzési és Továbbképzési Intéze •Zenei dokumentumismeret •Zenei könyvtárismeret •Tájékozódás a zenei könyvtárban •A szellemi munka technikája zenei témákkal, zenei dokumentumokkal Az első három komplex alkalmazás Könyvtár- és dokumentumismeret A következő blokkokban a témakör egy-egy kisebb részét találjátok. A blokkra kattintva megnyitható a témakör adott része. Könyvtárismeret A könyvtárak története, funkciói, meg egyebek. Mi is az a nemzeti könyvtár, mi a feladata és hasonlók..

Könyv: Dokumentumismeret - Bobokné Belányi Beáta, Dr. Dúzs János, Csengődy Eszter, Dr. Balázs János, Futala Tibor | Részlet a könyvből: 'Amióta élünk,.. Dokumentumismeret / Szerző: Bobokné Belányi Beáta (1945-) Megjelent: (2001) Építési műszaki ellenőri szakképzés : szabvány- és minőségügyi ismeret / Megjelent: (2008) Az információ és rögzítése. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének honlapj Dokumentumismeret és -használat Ismerje meg a tanuló és rendszeresen használja az adott műveltségterület nélkülözhetetlen alapdokumentumait (általános és szaklexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, szótárak, összefoglalók, gyűjtemények, gyakorlókönyvek) és modern ismerethordozókat (AV, számítógépes programok, CD.

Tantárgy neve: KONA073 Könyvtártan, dokumentumismeret nappali t Author: SZTE JGYTFK Last modified by: Közművelődési Tanszék Created Date: 2/6/2009 11:07:00 AM Company: Könyvtártudományi Tanszék Other titles: Tantárgy neve: KONA073 Könyvtártan, dokumentumismeret nappali http://informatika.gtportal.eu/index.php?f0=jog_100 A szerzői jogokról tartott óra összefoglaló vázlata lehet. Tartozik hozzá 4 tesztfeladat is Create better lessons quicker. Create Activity Log In Sign Up English. Home Features Community Price Plan Régikönyvek, Hegyközi Ilona, Kovács Lászlóné - Dokumentumismeret, gyűjteményszervezés 2. - A könyvtári állomány Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző

Dokumentumismeret. Könyvek - Stílusok - Könyvtárak. Teljes szövegű és bibliográfiai adatbázisok. Tudományos dolgozatok hivatkozásainak típusai, kés... Matematika és Informatika Intézet. Műszaki és Agrártudományi Intézet. Nyíregyházi Egyetem. Óvó- és Tanítóképző Intézet LEXIKON - ismeretek összességét, vagy egy szaktudomány fogalmait, neveit betűrendben ismertető kézikönyv, SZÓTÁR - a nyelv szókincsét vagy ennek egy részét tartalmazó betűrendbe sorolt jegyzék, SZÓCIKK - lexikonokban, szótárakban a címszó és annak ismertetése, HASÁB - egy oldalon két vagy több egymással párhuzamosan nyomott szövegrész, CÍMSZÓ - lexikonokban. Pallag Alapítvány. Határtalanul! program. Erasmus 0 Kr.e. 25000 1450 barlangrajz Rosetti-kő (i. e. 200) eblai agyagtábla (i.e.2500) kódex (4.sz.) Gutenberg feltalálja a könyvnyomtatást 1. Tévéműsor (1926) 1 Dokumentumismeret Ismeretközlő művek Monográfia =tudományos igénnyel készült, egyetlen téma részletes feldolgozását tűzi ki céljául Tanulmánykötet: több kisebb terjedelmű önálló művet tartalmaz Segédkönyvek a) Kézikönyvek: enciklopédiák, lexikonok, szótárak b) Közhasznú ismerete

Dokumentumismeret . Forráskiválasztás . A szellemi munka . Bibliográfiai hivatkozás, technikája. forrásfelhasználás . Cs. Bogyó Katalin 2016.10.10. 4 . A szellemi munka technikája • Az önálló tanulás, önművelés tanulása • A könyvtárhasználati ismeretek első három eleméne Előtérbe kerülhet a dokumentumismeret, ahol ebben a korosztályban rajzos-szöveges dokumentumokról lehet szó. Az iskolai, illetve az otthoni élethez kapcsolódó, a korosztály érdeklődési körének megfelelő dokumentumok előállítása, formázása, nyomtatása, tárolása, javítása az egyik leggyakrabban előforduló feladattípus •Zenei dokumentumismeret •Zenei könyvtárismeret •Tájékozódás a zenei könyvtárban •A szellemi munka technikája zenei témákkal, zenei dokumentumokkal Az első három komplex alkalmazás Tudtok ajánlani jó dokumentum/ismeret terjesztő filmeket? A témája teljesen mindegy. Csak jó legyen:D - Válaszok a kérdésre

Könyvtárismere

 1. dig tartja is magát, nagyon korrekten értékel, a.
 2. - dokumentumismeret - katalógushasználat (rekord alapján vagy dokumentumról) - projektfeladat - beadandó dolgozat Mit jelent a tantervben? - alkotó felhasználás (9-10. évf.) - leggyakrabban használt dokumentumtípusok esetén (7-8. évf.) o net? - A felhasznált források önálló azonosítása a.
 3. Hét: Dátum: Téma: e-anyag: 1: 02.03-02.07: Regisztrációs hét. 2: 02.10-02.13: A problémamegoldás lépései. Hétköznapi algoritmusok, a programkészítés.
 4. A könyvtári gyűjtőkör azon gyűjteményszervezési elvek összessége, amely alapján egy adott könyvtár tartalmi, formai, földrajzi, kronológiai szempontokat figyelembe véve a teljes dokumentumtermésből kiválasztja azokat a dokumentumokat, amelyeket aztán rendszeresen beszerez, nyilvántartásba vesz és rendszerez, vagyis a könyvtárhasználó számára elérhetővé tesz
 5. Tartalom 6 6. Grafika..9

Életvitel és gyakorlati ismeretek Oktatáskutató és

Dokumentumismeret 2. - Elektronikus információhordozók (CD-ROM, videó, DVD) 5. hét Katalógushasználat 1. A . főiskola könyvtári. OPAC-jának használata (adatok, raktári szakjel, lelőhely) Könyvtárlátogatás - helyi sajátosságok (szakok szerinti csoportosítás Elektronikus tananyag. Fejezetek: 1. Könyvtárak. 2. Dokumentumismeret. 3. Hivatkozáskészítés, bibliográfia-szerkeszté

Segéd anyago

Dokumentumismeret Dokumentum Az ismeretet rögzítő információhordozó Könyv, folyóirat, filmszalag, CD, DVD Dokumentumok fajtái Nyomtatott Nem nyomtatott Könyv Írásjelekkel rögzít, megőrzés, terjesztés Keménytáblás (kötött), puhatáblás (fűzött) Raktármustra - dokumentumismeret . A helyismereti gyűjtemény állománya sokféle dokumentumtípusból tevődik össze. Ezek közül kiemelkedik a megyei vonatkozású folyóirat-gyűjtemény (a 19. század végétől), a képeslapgyűjtemény és az aprónyomtatványok. A foglalkozás során a diákok tapasztalati és interaktív úton. Dokumentumismeret A dokumentum az ismereteket rögzítő információhordozó. Pl.: könyv, folyóirat, napi és hetilapok, filmszalag, CD és DVD. A kezdetben kézírással készültek például a kódexek. Johannes Gutenberg találmánya a nyomda. Ennek segítségével már gyorsabb és nagyobb mennyiségben terjedt az információ

Dokumentumismeret (Tudományos-műszaki információ szakkönyvtára) (Hungarian Edition) [Beáta Bobokné Belányi] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers 1940-től 5 generáció: elektroncsöves (1940-55), diódák, tranzisztorok (1956-59), integrált áramkörök (1964-67), mikroprocesszorok (a központi egység egyetlen integrált áramkör), szupravezetők, üvegszál (1990-es évek) - Intel Pentium: a tárolási kapacitás és műveleti sebesség további növelés DOKUMENTUMISMERET ISBN, ISSN. DOKUMENTUMISMERET ISBN, ISSN DOKUMENTUMTÍPUSOK Dokumentum: ismereteket rögzítő információhordozó. A rögzítés módja sokféle lehet: Nyomtatott nem nyomtatott Digitálisan analóg módon rögzített Kézírásos . Részletesebbe 1 PROGRAMOZÁSI ALAPISMERETEK TEMATIKA 2008-2009. II. félév kedd ELİADÁS GYAKORLAT hét-sor-szám 1. 02.10. A problémamegoldás lépései. Hétköznapi algo V. Dokumentumismeret; a könyv Bobokné Belányi Beáta - Dömsödy Andrea: Dokumentumok a könyvtárban 73 VI. Az időszaki kiadványok Bobokné Belányi Beáta - Dömsödy Andrea: Az időszaki kiadványok 80 VII. Az írásos-nyomtatásos dokumentumok egyéb típusai Bobokné Belányi Beáta - Dömsödy Andrea: Nem folyóirat jellegű időszak

Érettségi témakörök kidolgozv

Dokumentumismeret. A könyvtári alapozás tartalma: Az információhordozók alapvető fajtái: hagyományos, nem hagyományos, szerepük az ismeretszerzésben. Tartalmi és formai jellemzőjük, szerepük, jelentőségük. A könyvek azonosítása és csoportosítási lehetősége Dokumentumismeret Könyvtárismeret A könyvtár használata Tájékozódás - tájékoztatás Számítógépes katalógus. Dokumentumismeret. Mi az információ: Minden olyan ismeret, amely tájékoztatás, közvetlen tapasztalat, adat, jel vagy dokumentumok révén megtudható, megismerhető.. Kommunikáció: Az információ áramlása, cseréje.. Könyvtárunk dolgozói által készített E-learning tananyagok megtekinthetőek a Nyíregyházi Egyetem E-learning Portálján. Dr. Bordé Katalin PhD: Az irodalomkutatás technikája Kállai Katalin: Könyvtárközi kölcsönzés - a dokumentum-lelőhely keresés technikája Karádiné Kövesdi Ágnes informatikus könyvtáros: Tudományos dolgozatok hivatkozásainak típusai. A 6. évfolyamtól kezdve ebben a befogadó tantárgyban a dokumentumismeret és a szellemi munka technikája kap helyet. Az előbbiben elsősorban a tartalmi jellemzők és a használat dominál, a szellemi munka technikája pedig az önálló ismeretszerzés teljes folyamatát tartalmazza a problémafeltevéstől, a forráskereséstől. Könyvtárunk dolgozó által készített . alábbi E-learning tananyagok megtekinthetőek a. Nyíregyházi Egyetem E-learning Portálán.. Liptay Enikő Zsuzsanna informatikus könyvtáros: ; A bibliográfiák típusai és funkció

dokumentumismeret Pedagógiai Folyóirato

A Tesztek listájában kedvére válogathat az elérhető tesztek közül. Minden tesztről csak náhány adat látható (intézmény, csoport, nyelv, kérdések illetve eredményrekordok száma), a részletek megjelenítéséhez kattintson a megnevezésére 3. Dokumentumismeret 4. Katalógus 5. Bibliográfia 6. Elektronikus dokumentumok és könyvtárak A tanulók két évfolyam 3-3 óráján sajátítják el a könyvtárhasználattani ismereteket, és a 4. órákon számot adnak ismereteikről témazáró dolgozat formájában. A témazáró jegyét befolyásolhatják az órai feladatok jó megoldá dokumentumismeret: kézikönyvek, szakkönyvek, folyóiratok ismerete, valamint a hozzájuk tartozó tájékoztató apparátusok tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, katalógusok, számítógépes adatbázisok, bibliográfiák, menetrendek szellemi munka technikája 3.4 A 7-8-9-10. évfolyam könyvtárhasználati órá Dokumentumismeret - a könyvtárak által szolgáltatott dokumentumok. Hagyományos információhordozók és a leggyakrabban használt dokumentumtípusok. Könyvtárismeret - Magyarország könyvtári hálózata, az Egyetemi Könyvtár helye a rendszerben. GY: 2. OEEK Könyvtárhasználati alapismeretek

Dokumentumismeret. Az eddig megszerzett dokumentumismeret rögzítése és bõvítése a különbözõ szaktárgyak sajátos forrásainak használatával. Legyen képes a különbözõ dokumentumtípusok együttes és célirányos használatára. 2A-C. Tudatosuljon benne, hogy a dokumentumok értékét nem elsõsorban technikai újszerûségük. Előtérbe kerülhet a dokumentumismeret, ahol ebben a korosztályban rajzos-szöveges dokumentumokról lehet szó. Amíg az előző korosztályban véleményünk szerint a dokumentum elemek valamilyen rendben elhelyezett halmaza, addig itt már van értelme beszélni a dokumentumok strukturálásáról. [VS] Ezek lehetnek szöveges, képi. Dokumentumismeret, gyűjteménymenedzsment 1. ea k5 3 köt 1 14 1 Könyvtár - és Információtud ományi Intézet TAN-KVT-L-211 Formai feltárás, dokumentumleírás 1. sz gy5 4 köt 1 14 1 Könyvtár - és Információtud ományi Intézet TAN-KVT-L-214 Osztályozás, információkereső nyelvek, tartalmi feltárás 1 Dokumentumismeret, gyűjteménymenedzsment 1. ea k5 3 köt 2 28 1 Könyvtár- és Információtu dományi Intézet TAN-KVT-211 Formai feltárás, dokumentumleírás 1. sz gy5 4 köt 2 28 1 Könyvtár- és Információtu dományi Intézet TAN-KVT-214 Osztályozás, információkeres A dokumentumismeret oktatásával a megfelelõ információs forrás kiválasztásának képességét, az információhordozók kiválasztásának, használatának képességét tökéletesíthetjük

Thesaurus - mek.oszk.h

 1. • Dokumentumismeret . Title: informatika témakörlista 2018 Author: user Created Date: 6/2/2018 7:29:23 PM Keywords ().
 2. Dokumentumismeret, amely a különbözõ típusú dokumentumok használati értékét tárja a diákok elé. Tájékozódás eszközei, amely a könyvtárban való kereséséi stratégiákat oktatja
 3. Győri Szalon magazin. Könyvtár-pedagógiai műhelymunkánk hatodik foglalkozására a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárának számítógépes oktatótermében került sor május 28-án. Rendhagyó módon ez egy egész napos továbbképzés volt két előadóval: olyan internetes alkalmazásokat ismerhettünk meg, amelyek digitális.

Dokumentumismeret: VI

Könyvtár- és dokumentumismeret - karinthy

Bobokné Belányi Beáta: Dokumentumismeret (Országos Műszaki

 1. Play this game to review undefined. Válaszd ki az információhordozók 4 típusát
 2. - Dokumentumismeret - Könyvek, időszaki kiadványok - A könyvtár tájékoztató segédeszközei - Kézikönyvhasználat, online katalógus, számítógépes adatbázisok - A szellemi munka technikája - Anyaggyűjtés egy adott témához • Portfólióban óravázlat mellékletekkel (prezentáció
 3. - könyvtárhsználati órák (bevezetés a könyvtári ismeretekbe; könyvtárkép kialakítása a gyerekekben; könyvtártörténet; összehasonlító órák: pl.Wikipédiát a lexikonokkal; dokumentumismeret; szellemi munka technikája; tanulás támogatása: önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése) - filmvetíté
 4. Pécsi Janus Pannonius Gimnázium TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK 5.9 INFORMATIKA 5.9.1 INFORMATIKA (négy évfolyamos gimnáziumi képzés, emelt szintű idege

130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 1. 1. § (1) A Kormány a közoktatás szervezésével és irányításával kapcsolatos egyes átmeneti szabályokról szóló 1995. évi LXXXV. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján e rendelet mellékleteként kiadja a Nemzeti alaptantervet. (2) 2 Az iskolák a helyi tantervüket - a Nemzeti alaptantervet. Free online jigsaw puzzle gam

Diadal Könyvtár | 5

Gyűjteményszervezés. KÖB1019, KÖB1019L. 2012/2013. tanév II. félév. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti óraszám (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Ikt. sz.: 234 / 2019. 06. 13. HIRDETÉS. A Bod Péter Megyei Könyvtár versenyvizsgát szervez székhelyén (Sepsiszentgyörgy, Gábor Áron utca 14. szám) egy megüresedett, II-es fokozatú, felsőfokú végzettségű könyvtárosi állás betöltésére (az 1027/2014-es kormányhatározat által módosított és kiegészített 286/2011-es kormányhatározat értelmében) 7 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Iskolánk tevékenységének elsődleges feladata a minőségi nevelő-oktató munka, mellye Dokumentumismeret A dokumentum fogalma, fajtái. A könyv. Időszaki kiadványok. Nem nyomtatott dokumentu-mok. Vizsgakövetelmények INFORMATIKA emelt ½ osztály Pécsi Janus Pannonius Gimnázium Pécsi Janus Pannonius Gimnázium, 2016/2017 6 Követelmények részletezése

Helyi tanterv Életvitel és gyakorlati ismeretek 5-8. évfolyam 311 Alapelvek, célok Az Életvitel és gyakorlati ismeretek m űveltségterület alapvet ően a világ tapasztalati megismerésére é Dokumentumismeret (tárgy, könyv, hálózati dokumentum) A dokumentumok (modellek, tárgyak a mindennapi életben, könyvtári, hálózati dokumentumok, internet, ismeretterjesztő művek, használati utasítások) használata, alkalmazása. Az érdeklődésből származ Mozaik Kiadó - Újságcikkek tanítóknak, tanároknak, diákoknak. A NAT bevezetésével egy több éves folyamat vált az informatika oktatása szempontjából hivatalossá: minden iskola köteles ezt az ismeretkört is tanítani a 7. évfolyamtól indulóan Dokumentumismeret Anyaggyűjtés, forráskiválasztás Információkeresés A könyvtár fogalma, típusai, eligazodás a könyvtár, tér -és állományszerkezetében könyvtári szolgáltatások, használati szabályok. Kulturált könyvtárhasználat. Nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumtípusok (pl. kazetta, CD, film, DVD)

Video: Minőségügyi szabvány-, és normatív dokumentumismeret

Könyvtártan dokumentumismeret

 1. A 2010/2011. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti könyvtárhasználati ismeretek mérés eredményeinek elemzése 2011. máju
 2. Dokumentumismeret. Budapest: Könyvtári Intézet, 2001. 31 p. (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei). ISBN 963-201-335-2. NAGY Attila - Péterfi Rita, szerk. A feladatra készülni kell: A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár. Budapest: OSZK, Gondolat, 2004. 244 p
 3. A felelősségvállalás másokért és önkéntesség területén a tanuló tapasztalatai bővülnek a társadalom tagjainak különbözőségéről, megerősödik benne az elfogadás érzése, a másság elfogadása, a betegség, a sérült és a fogyatékos emberek iránti együtt érző, segítő magatartás kialakítása
 4. őségbiztosítása Dunaújváros, 2002 Dr. Szegedi József: Min őséginformatika Dunaújváros - 1998 Kemény Sándor és társai: Statisztikai Min őség (megfelel őség) szabályozá

Dokumentumismeret (tárgy, könyv, hálózati dokumentum). Az alkotás folyamata, a gyakorlati problémafelismerési és problémamegoldó folyamat részei. Problémafelismerés Dokumentumismeret. 11. Tantárgyspecifikus fejlesztési területek 2. B: A könyvtárpedagógiai részterületek bemutatása: A könyvtár tájékoztató segédeszközei. A szellemi munka technikája. A tartalmi szabályozás kimeneti oldala; A: A magyar közoktatás minősége, eredményessége és kimeneti szabályozása

A könyvtár szerepe az iskola pedagógiai programjában

8. melléklet a /2016. () EMMI rendelethez. A Rendelet 11. melléklet 11.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 11.3. Kerettanterv a. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1-4. évfolyam). Célok - A kulturált nyelvi magatartás alapozása a nyelvi kommunikációhoz, társas együttműködéshez szükséges képességek fejlesztésével, a szövegértő képesség, olvasási készség megalapozásával. Feladatok - Az anyanyelv igényes köznyelvi formájának megismertetése, használata Informatika ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK (középszint, emelt szint): https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012. Dokumentumismeret 1. A dokumentumok f ıbb típusai az információ hordozó alapján: a, írásos dokumentum: kéziratos (pl. a Nemzeti dal kézirata) nyomtatott (pl. könyv, folyóirat) b, képi dokumentum: ábrák, rajzok fényképek: - audiovizuális dokumentumok: pl. filme A sajátos nevelési igény kifejezi. a) a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű módosulását, b) a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű fejleszthetőségét. Az egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan teammunkában kialakított és.

Mliviahu - Dokumentumismeret - Teaching resource

Dokumentumismeret A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és elektronikus források (pl. szótárak, kézikönyvek, adatbázisok, honlapok) tanulmányozása. Szlengszótár, Nyelvművelő kézikönyv, Nyelvatlasz, honlapok és adatbázisok használata. Egy folyóirat (időszaki kiadvány) periodicitása, felépítése Az órák anyaga (Dokumentumismeret, Bibliográfiai leírás, Katalógus, Egyetemes Tizedes Osztályozás, Tájékoztatás-kommunikáció, Online könyvtári katalógusok, Adatbázisok) A tanfolyam-fakultáció elvégzése után egy kiképzett csapat áll az iskola (iskolai könyvtár) rendelkezésére, akik a könyvtárostanár távollétében. A könyvtári tudományban az osztályozás és címleírás területén szerzett kiemelkedő tapasztalatokat. Oktatott a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán és a Pollack Mihály Műszaki Karon dokumentumismeret és könyvtárhasználati informatika tantárgyakat A könyvtárpolitika, a könyvtárügy, a könyvtári rendszer, a dokumentumismeret, a gyűjteményszervezés, a gyűjteményfeltárás (raktározás, dokumentumokról készült információk, katalógusok rendezése), a szolgáltatások, a módszertani tevékenységek, a könyvtárépítés, a könyvtárvezetés és a menedzsment dokumentumismeret; HV: forrás információforrás lelőhely; A: audiovizuális dokumentum auditív dokumentum elektronikus dokumentum füzet hamisítás háromdimenziós dokumentum használati dokumentum hungarikum irodalomtudományi forrás készletgyűjtemény kétdimenziós dokumentum kétnyelvű dokumentum kiadván

Dokumentumismeret, gyűjteményszervezés 2

Dokumentumismeret Ismeretterjesztő forrásokból (pl. képes enciklopédia, ifjúsági tévéadás) információgyűjtés az alkotómunkához, a foglalkozásokhoz és a tervezéshez. Tervezés Kommunikáció: a terv megjelenítése, szóban, írásban, rajzban, anyagban: A gondolat megjelenítése anyagban, kész tárgyban és szóban Dokumentumismeret Az írástörténet és a könyvtörténet azon jelent ős állomásainak ismerete, amelyek a dokumentumtípusok kialakulását eredményezték (ékírás, hieroglifák, papirusztekercsek, pergamen, kódex). Az ősnyomtatvány fogalma. A nyomtatott és nem nyomtatott dokumentum sajátosságainak összehasonlít Dokumentumismeret- és használat. Különböztesse meg az elterjedt dokumentumtípusokat, ismerje meg használatukat. Ismerje meg az elektronikus források formai, tartalmi jellemzőit. Ismerje meg a tanuló az adott műveltségterület fontos dokumentumait (gyermeklexikonok, enciklopédiák, szótárak, általános lexikonok) és modern. Dokumentumismeret Állományalakítás Állománygondozás Dokumentumleírás Osztályozás Az olvasók szolgálata Az olvasószolgálat adminisztrációja A tájékoztató munka alapjai Médiaismeret Könyvtári iratkezelés, gazdálkodás Kommunikációelmélet Számítógép-ismere

November 21-én tartotta a Csorba Győző Könyvtár a költő születésének 101. évfordulóján, a Csorba Győző emlékszobája előtt a Csorba család tagjainak, a polgármester és a jegyző, valamint a Csorba Győző Társaság tagjainak részvételével a könyvtár névadója előtt tisztelgő megemlékezést Dokumentumismeret 3 csillagozás A dokumentum könyvtári szakkifejezésként olyan információhordozó, amely az ismeretet rögzítve tartalmazza. A dokumentumok formája az emberiség története során állandóan változott: a közlés forradalmai mindenkor egy-egy új dokumentumtípus megjelenésével, elterjedésével és. Alapvető jogszabályismeret, vállalkozástípusok jellemzőinek ismerete, alapvető gazdasági ismeretek, kapcsolódó dokumentumismeret. Témakörök Vállalkozások típusai, jogszabályi hátté

 • Magyarság eredete igaz történelme.
 • Elado az autom ro olx.
 • LEGO Marvel Super Heroes steam.
 • Mika 6e hibajelenségek és megoldások.
 • Tourinform pápa.
 • Gépműhely kecskemét.
 • Margarin felhasználása.
 • Billings módszer.
 • Zichy wagyu.
 • Krumplipüré fördős zé.
 • Nők játékboltja.
 • Vékony lábak gyorsan.
 • Hr állás.
 • Cseppecskevirág teleltetése.
 • Rovinj hajóbérlés.
 • Jacuzzi szivattyú.
 • Mario casas barátnője.
 • Tsuki pewdiepie.
 • Paradicsom kacs gyökereztetése.
 • Finomított mogyoróolaj.
 • Női láthatósági mellény.
 • Megmagyarázhatatlan képek.
 • Hortobágyi nemzeti park powerpoint.
 • Csongrád látnivalók.
 • Önmagam idézet.
 • Hal szóvicc.
 • Magyar focista fizetések 2019.
 • Danny phantom 3 évad.
 • Lego star wars adventure játékok.
 • Letölthető fuvola kotta.
 • Kimnowak hol van az a nyár dalszöveg.
 • Az oroszlán őrség kion üvöltése.
 • Panasonic kx tu456exce teszt.
 • Nba finalists list.
 • Mexikói városok.
 • Hajópadló festése házilag.
 • Lagotto eladó 2020.
 • Adatbusz.
 • Édesburgonya recept vegán.
 • Johndeere usa.
 • Samsung a51 folia.